سوسکه می خواست خودکشی کنه! میره کنار دمپایی می خوابه

***

یه دختر مسیحی میره پیش یه کشیش، میگه: ببخشید، من هر دفعه از جلوی آینه رد می شم، به خودم می گم من چقدر خوشگلم، من گناه می کنم؟ کشیشه میگه: نه دخترم شما گناه نمی کنی، اشتباه می کنی

***

به یکی می گن با مترو یک جمله بساز. می گه: سر این مترو بگیر!

***

اولی: آقا این همسایه مون ساعت 2 نصفه شب هی با مشت می کوبید به دیوار خونمون!

دومی: عجب آدم های مردم آزاری پیدا می شن. حتماً نذاشت بخوابی؟

اولی: نه، خوشبختانه خواب نبودم، داشتم شیپور تمرین می کردم!


***

حیف نون داشته قنوت می خونده. مدام دستهاشو بالا و پایین و چپ رو راست می برده. ازش می پرسن چرا این کار رو می کنی؟ میگه: آخه آنتن نمی ده!

***

یه مریضی میره پیش دکتر..دکتر: خوب بگو ببینم عزیزم . چته؟مریض : شما دکتری !! از من می پرسی؟

***

غضنفر سربازیش تموم میشه، وقتی کارت پایان خدمتشو بهش میدن، نگاه میکنه میگه: ‌ای بابا، من که ازینا چهارتا دارم!

***

به غضنفر میگن خیلی آقایی. میگه: ما بیشتر!

***

غضنفر زنگ میزنه 118، میگه: ببخشید شماره تلفن غضنفر رو دارین؟! یارو میگه: نه. غضنفر میگه: پس من میخونم یادداشت کنین!

***

از رشتیه میپرسن: از زنت میترسی؟ میگه: من؟! …مـــن؟! …مـــــن؟!… عین سگ!

***

کچله میرسه سلمونی، تا از در میره تو همه میزنن زیر خنده… کچله هم میگه: چیه؟ اومدم آب بخورم!

***

به غضنفر می‌گن: بچه کجایی؟ می‌گه: بچه USA! می‌گن: یعنی چی؟ می‌گه: یونجه‌زارهای سرسبز اردبیل!

***

غضنفر خودکارش تموم میشه، ترک تحصیل میکنه!

***

به غضنفر میگن: با «ترجمه» جمله بساز، میگه:‌ انتر جمعه کجا بودی؟!

***

به غضنفر میگن: با «تلاش» جمله بساز،‌ میگه: مادرم رفت بازار طلاشو فروخت!

***

به غضنفر میگن: با «توکیو» جمله بساز، میگه: من خدیجه رو دوست دارم توکیو؟! 

***

به غضنفر میگن: با «جام جم» جمله بساز. میگه: صبح که از خواب پامیشم جامو جم می‌کنم!

***

به غضنفر میگن: با «چیپس» جمله بساز. میگه: چی پسر خوبی

***

به غضنفر میگن: با «حمید و فرید» جمله بساز. میگه: شما با همید؟ چند نفرید؟

***

به غضنفر میگن: با «حیدر» جمله بساز، میگه: اومدم در خونتون هی در زدم، هی در زدم، هیچکی درو باز نکرد. بهش میگن: نه بابا، با «آقا حیدر» جمله بساز، میگه:‌ اومدم در خونتون، آقا! هی در زدم، هی در زدم، هیچکی در رو باز نکرد!

***

به غضنفر میگن: با «خرچنگ» جمله بساز، میگه:‌ کره خر چنگ نزن

***

به غضنفر میگن: با «رادار» جمله بساز میگه: از اینجا به خونه ما راداره!!

***

به غضنفر میگن: با «ریلکس» جمله بساز. میگه: رفتیم باغ‌وحش با گوریل عکس گرفتیم!

***

به غضنفر میگن: با «زنبور و خر و گاو» جمله بساز،‌ میگه: زنبور خره، گاو منه!

***

به غضنفر میگن: با «ستیز» جمله بساز، میگه: موبایل سِت ایز آف

***

به غضنفر میگن: با «سوسن» جمله بساز. میگه: من چلوکباب دوست دارم مخصوصا با سماق